چهارشنبه 1 اسفند 1397

پروژه آبرسانی (آب شرب ) به روستای توریستی و گردشگری روستای کسمه جان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/09/15 08:36 بازدید: 90

بازدید فرماندار تالش به اتفاق مسئولین شهرستانی و کشوری از پروژه آبرسانی(آ ب شرب) روستای توریستی و گردشگری کسمه جان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تالش ، پروژه آبرسانی به روستای توریستی و گردشگری روستای کسمه جان  توسط قرارگاه محرومیت زدایی و خدمت رسانی ستاد اجرای فرمان امام (ره) با همکاری فرمانداری ، بخشداری مرکزی ،  قرارگاه فرهنگی ، جهادی فاطر و بسیج سازندگی دانشجویی گیلان و دهیاری و شورای اسلامی روستای کسمه جان در حال انجام است .

لازم به ذکر است که پروژه آب رسانی به روستای کسمه جان  تا یک ماه دیگه به بهره برداری می رسد

فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی