چهارشنبه 1 اسفند 1397
معاون امور عمرانی فرماندار تالش گفت :

توسعه هر شهری در گرو توسعه روستاهاست

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/09/15 08:21 بازدید: 81

جلسه صدور سند مالکیت روستایی در دفتر کار مهندس شاهی معاون امور عمرانی فرماندار تالش برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری تالش ، معاون عمرانی فرماندار در خصوص سندار کردن امکان روستایی را تحقق فرایند های توسعه در روستاها دانست و گفت : شهر بدون توسعه روستا ها  محکوم به نابودی است ، بنابراین توسعه هر شهری در گرو توسعه روستاهاست .

وی افزود : یکی  از راه های توسعه روستایی در کشور ما داشتن سند مالکیت روستایی است .

 

 

 

فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی