پنجشنبه 21 آذر 1398

برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان تالش

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/09/10 13:51 بازدید: 61

جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان به ریاست سید عیسی مهدوی فرماندار تالش و با حضور معاونین فرماندار و اعضای ذیریط در محل فرمانداری تالش برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تالش ، فرماندار تالش در جلسه تنظیم بازار گفت : با توجه به گزارشات گروه بازرسی شهرستان موارد زیادی در ارتباط با تغییرات قیمت ها غیرمجاز نشده است .

سیدعیسی مهدوی افزود : به قید فوریت با در نظر گرفتن تنزل قیمت دام زنده ، نرخ گوشت توسط کارگروهی بررسی  تجدید نظر صورت گیرد و نتیجه آن در جلسه بعدی مطرح شود .

مهدوی در مورد قیمت نگهداری و خدمات سردخانه داران گفت : کارگروهی متشکل از جهادکشاورزی ،  صنعت ، معدن وتجارت ، تعزیرات حکومتی و نماینده سردخانه داران تصمیماتی گرفته شود و در ستاد بازار بعدی مطرح گردد.

فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی