چهارشنبه 1 اسفند 1397
فرماندار تالش :

از مجموع ۱۵۶طرح مصوب شده برای ۲۸۹نفر اشتغال ایجاد شد.

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/05/28 20:49 بازدید: 253

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تالش ، کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان تالش برای طرح های اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار روستایی و عشایری با حضور نماینده استانی و روسای دستگاه های اجرایی مرتبط و به ریاست فرماندار تالش صبح امروز 28 مرداد 97 در فرمانداری تالش برگزار شد.

فرماندار تالش گفت : از مجموع ۱۵۶طرح مصوب شده برای ۲۸۹نفر اشتغال ایجاد شد.

وی گفت: این طرح ها تایید شده و به بانک مورد نظر معرفی خواهند شد تا در اسرع وقت نسبت به پرداخت بموقع وام اقدام شود.

طرح های اشتغال فراگیر و روستایی شامل رسته های مختلف شغلی در چهار دستگاه مرتبط، صنعت معدن تجارت، جهادکشاورزی، میراث فرهنگی و شیلات در هفته ای که گذشت به شرح ذیل می باشد:

اداره صنعت و معدن و تجارت در بخش اشتغال روستایی ۳طرح با اشتغالزایی برای ۶نفر و با تسهیلاتی به مبلغ ۴میلیارد و ۷۰۰میلیون ریال و در بخش اشتغال فراگیر ۱۷طرح با اشتغالزایی برای ۲۲نفر و تسهیلاتی به مبلغ ۸میلیارد و ۷۰۰میلیون ریال مصوب شد

اداره میراث فرهنگی ۴۹طرح روستایی  با ایجاد اشتغال  برای ۱۵۹تفر و با تسهیلاتی به مبلغ۲۸میلیارد و ۳۶۹میلیون ریال مصوب شد

اداره شیلات ۵طرح با ایجاد اشتغال برای ۹نفر و با تسهیلاتی به مبلغ۴میلیارد و ۸۰میلیون ریال مصوب شد .

اداره جهاد کشاورزیدر بخش فراگیر ۲طرح با ایجاد اشتغال برای ۸0نفر و ۵میلیارد ریال تسهیلات و در بخش روستایی ۸۰طرح با اشتغال زایی برای ۸۵تفر و با تسهیلاتی به مبلغ ۲۴میلیارد و ۷۳۶میلیون ریال مصوب شد .

لازم به ذکر است آمار ارائه شده برای یک هفته اخیر می باشد

فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی