جمعه 24 آبان 1398

تماس با ما

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 14:05 ویرایش : ‎1394/05/11 11:06 بازدید: 4909

دفتر فرماندار
تلفن : 
نمابر : 

دفتر معاون سیاسی اجتماعی
تلفن : 
نمابر : 

دفتر معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
تلفن : 
نمابر : 

روابط عمومی
تلفکس : 

حراست
تلفکس : 

امور اداری و مالی
تلفکس : 

دفتر امور بانوان و رابط آموزش و امور یارانه
تلفکس : 

 

فرم ارسال ایمیل
فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی