معرفی بخشدار اسالم

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/15 10:15 ویرایش : ‎1394/05/15 10:31 بازدید: 3153

مهندس علی درمانی

بخشدار اسالم

رزومه بخشدار آقای علی درمانی :1-  فوق لیسانس برنامه ریزی شهری 2- مدرس دانشگاه پیام نور تالش3- مسئول آموزش انتخابات استان 4- کارشناس انتخابات فرمانداری تالش5- بخشدار حویق از سال 1391الی 1393 6- بخشدار اسالم از سال 1393 تاکنون

دولت و ملت همدلی و همزبانی