درباره بخش اسالم

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/12 12:19 ویرایش : ‎1394/05/15 10:52 بازدید: 3606

شرح مختصری از بخش اسالم:

بخش اسالم شامل شهر اسالم و سه دهستان اسالم ، خرجگیل و خاله سرا و دارای روستای  بالای بیست خانوارمی باشد.

موقعیت جغرافیایی : از شمال به شهر هشتپر ، از جنوب به شهرستان رضوانشهر ( بخش پره سر) ، شرق به دریای خزر و از غرب به استان اردبیل شهرستان خلخال متصل است.

جمعیت: بر اساس سرشماری عمومی سال 1390 کل جمعیت40556نفر –20078 نفر مرد – 20478 نفر زن می باشد.

زبان : زبان اصلی مردم این بخش تالشی است و زبانهای ترکی و گیلکی نیز در بین مردم رایج می باشد.

اقتصادی : اکثر مردم این بخش کشاورز و به کشت برنج مشغولند وعده ای نیز به دامداری ، صیادی و باغداری و صنایع دستی می پردازند.

نقاط گردشگری : سواحل دریای روستاهای گتگسر (گیسوم)  ،گیلک محله آلالان ، آلالان قدیم ، سیاه چال و لمرسفلی- محور اسالم به خلخال – شا ه گردو کوه-  آبشار سوله سه - بقعه پیرهرات روستای قدیمی ناو و بقعه سیا اعلم

دولت و ملت همدلی و همزبانی